czwartek, 14 czerwca 2018

Stalin

       Stalin na  polskich znaczkach pocztowych
                   Z Wikipedii -
Józef Stalin (ros. Иосиф Сталин), właściwie Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili, pseudonim „Stalin”  Сталин, Koba  ( 1878- 1953  – radziecki polityk pochodzenia gruzińskiego, formalnie pełniący obieralne, kadencyjne funkcje sekretarza generalnego KPZR i jej poprzedniczek oraz premiera ZSRR, a faktycznie dożywotni dyktator Związku Radzieckiego, posiadający nieograniczoną władzę.


Jako metodę rządzenia stosował masowy, państwowy wewnętrzny i zewnętrzny terror, który pochłonął, według różnych ocen, od kilku do kilkudziesięciu milionów ofiar śmiertelnych. Podpisując sojusz z III Rzeszą, umożliwił Niemcom rozpoczęcie agresji zbrojnej na Polskę, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej.
Po zwycięstwie aliantów w maju 1945 roku ZSRR, nie napotykając się na większy opór Zachodu, skutecznie wprowadził pod zakres swoich wpływów Europę Środkową i Wschodnią
 W czasie wojny Stalin utworzył specjalne ośrodki szkoleniowe dla komunistów z różnych krajów, co miało ułatwić im objęcie przywództwa w krajach wyzwolonych przez Armię Czerwoną.
Tereny Europy Środkowo-Wschodniej wyzwolone przez Armię Czerwoną zostały włączone do tzw. bloku wschodniego..
Państwami bloku w okresie stalinowskim były: Niemiecka Republika DemokratycznaPolska Rzeczpospolita LudowaWęgierska Republika LudowaBułgarska Republika LudowaCzechosłowacka Republika SocjalistycznaRumuńska Republika Ludowa i Albańska Republika Ludowa.

                                                                          ************************             
                                                                          ******

                                                        Znaczki pocztowe                 

                                1948 Fi 480 ,483 - Kongres Jedności Klasy Robotniczej


                        Medalion z podobiznami K.Marksa,  F. Engelsa,W.Lenina i J.Stalina

                                                                        ******
                                  1951 Fi  569,570- Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej


                                                                        ******
                                    1953  Fi  686  Pałac Kultury i Nauki im.Józefa Stalina

****

1954 Fi 707

                                                                             *****
                                                                        1955 Fi 779,781


***********
                                                                            Fi 788,789

*****
1955 Fi 769,770

*************
1953  Fi 653,654
10 rocznica bitwy pod StalingrademNa znaczku pojawia się po raz pierwszy pełna nazwa  Polska Rzeczpospolita Ludowa

Stalingrad nazwa miasta Wołgograd w latach 1925-1961

**********


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz