niedziela, 10 września 2017

Kosów

Dzisiaj powrót do Europy, będzie  o Kosowie Huculskim.
Kosów (ukr. Косiв),  – miasto na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, siedziba rejonu kosowskiego,  
Kosów leży nad Rybnicą  73 km na południe od Iwano -Frankiwska (Stanisławowa) przy drodze z Kołomyi do Kut ,u stóp Gorganów (Karpaty Pokuckie)

                 

Obszar miasta  -11,38 km².
*****

Kosów wywodzi swą nazwę od rodu Kossakowskich, którzy wybudowali zamek na Górze Miejskiej  (XV-XVI w) i byli fundatorami pierwszego modrzewiowego kościoła.                                                                       ***********

                 Historia

 Od pocz. XIII w - Ruś Halicko-Wołyńska

  Od 1349 - do Królestwa Polskiego

    1424- pierwsza wzmianka

   1430-32 - uposażenie Świdrygiełły (brata Jagiełły)

1498-1531 -w teren sporny Polski i  Mołdawii (Pokucie)

1531 - do Polski (województwo ruskie)

1579- villa Koszow  ,oppidum  Koszow -

 1654 - prawa miejskie
 Od XVI w. przebiegał tędy szlak handlowy przez tzw. Bramę Pokucką do Węgier i dalej na południe i zachód Europy. 
Kupcy z Kosowa i Kut handlowali solą, kożuchami, miodem, woskiem, suknem.
 Osiedlali się tu Żydzi, którzy przynosili z sobą umiejętności handlowe oraz Ormianie, równie sprawni w rzemiośle kupieckim, a ponadto mistrzowie garbarstwa i tkactwa artystycznego.

 1772 r  -I rozbiór Polski

Do Austrii.  -Królestwo Galicji i Lodomerii


                      

                                    1854-1918 - Bezirk Kosów
                                   1867 - miasto powiatowe

                                        **********

"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich."   tom IV. w  " Ilustrowanym Przewodniku po Galicyi " M.Orłowicza z 1914 r

           


       
                                              ****************************************

      jesień 1914- lato 1915,  lato 1916  lato 1917 -okupacja rosyjska

         XI.1918  do V.1919  do Zachodnio-Ukraińskiej Republik Ludowej.

                 26.V.1.1919 -  VIII.1919 -okupacja rumuńska

            1921 -   w Polsce -Kosów Pokucki  ,
                  powiat   w województwie Stanisławowskim

 W i G

                   1929 - włączenie do Kosowa -Starego Kosowa i Wierzbowca

                   1934 - włączenie  Moskalówki.
                                                          Powiat kosowski  -1938

                   Od 1937 r - Kosów Huculski

              Od 22.IX.1939 r  -okupacja ZSRR

                       1 VII 1941 -  VIII. 1941  okupacja węgierska

                      Od 1.VIII.1941  -w dystrykcie Galicja  GG (Distrikt Galizien).

                           w składzie powiatu kołomyjskiego (Kreishauptmannschaft Kolomea)
                            
                            1942 - eksterminacja żydów
                             1943-1944  -czystki etniczne

 
             1.V.1944 - zajęcie przez Armię Czerwoną.

             Od VIII.1945 - w granicach ZSRR jako część USRR
                 
              1991 - w niepodległej Ukrainie

               Od 2004 - status " місто-курорт Косів."

                                ********************

             Heraldyka


                     Herb Kosowa

                                                                     Herb od 13. XI.1991 r.
             Zielone pole - Karpaty. cerkiew huculska-  symbolizuje Kosów  jako centrum  kulturalne i duchowe Hucułów.


                                                        Cerkiew św. Bazylego w Kosowie.Herb w 1866 r.
****************                    Flaga Kosowa
             
     *********************************************************************

            Rejon kosowski
                Został utworzony w 1939, jego powierzchnia wynosi 986 km², 

            Herb rejonu
Herb rejonu od 2011 r


Herb w 2002 r.Flaga  rejonu kosowskiego


*************************
************

Znaczki pocztowe

Od 1850 - 1914/18 - w obiegu znaczki poczty austriackiej*********
Znaczki  Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej


1919 -Rumuńskie  znaczki okupacyjne 1919-1939 -Znaczki poczty polskiej                                   
1939-1941 -znaczki ZSRR1941-1944 -znaczki GG 

1944 - 1991 -znaczki ZSRROd 1992 -znaczki Ukrainy

*********

Galeria******
O Hucułach -https://kresy24.pl/z-huculskiej-skrzyni/

*****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz