piątek, 14 lipca 2017

Nowy Sącz

Był post o Starym Sączu,dzisiaj  będzie o Nowym Sączu.

Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego.Miasto położone jest w płaskim dnie Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej .

Początkowo osada w miejscu dzisiejszego Nowego Sącza nosiła nazwę Kamienica. Nazwa miasta aktem lokacyjnym nadanym przez Wacława II, została przeniesiona z sąsiadującego Sandecz – Sącza (dzisiaj Starego Sącza). Aby odróżnić od poprzedniego miasta, dodano przymiotnik "Nowy", a miasto zaczęło nosić nazwę "Nova Sandecz"
Nowy Sącz został lokowany 8 listopada 1292 przez króla Wacława II.W 1770, a więc jeszcze przed I rozbiorem Polski, Austria zaanektowała powiaty spiski, nowotarski i sądecki, w wyniku czego Nowy Sącz znalazł się w granicach Austrii w Galicji – urzędowa niemiecka nazwa miasta brzmiała Neu Sandez.
  Od 1867 -stolica powiatu.
   Wyzwolony 31 października 1918 powrócił do odrodzonej Rzeczypospolitej
  -ziemię sądecką włączono do województwa krakowskiego.

6 września 1939 Nowy Sącz został zajęty przez wojska niemieckie.

20 stycznia 1945, po trzydniowych walkach, do miasta wkroczyły jednostki 38 Armii gen. płk. Kiryła Moskalenki.

W 1951 Nowy Sącz został uznany za miasto na prawach powiatu

W latach 1958-1975 miał miejsce tzw. „eksperyment sądecki”. 
W latach 1975-1998 był stolicą województwa nowosądeckiego.
 W wyniku reformy administracyjnej od 1 stycznia 1999 Nowy Sącz jest powiatem grodzkim, będąc jednocześnie siedzibą powiatu nowosądeckiego ziemskiego
.
                                                                    *******************

                              Herb

Postać św. Małgorzaty stojącej na smoku występowała w herbie od momentu założenia miasta w 1292 r.

W końcu XVI w.jak podaje Bartosz Paprocki  miasto pieczętowało się herbem  "Trzy Wieże"
                             

Herb w postaci bramy o trzech basztach, z koroną i postacią rycerza stojącego w otwartym przejściu

                                                 

 funkcjonował  w czasie  austriackiego zaboru ,podczas niemieckiej okupacji  i w czasach PRL,kiedy to  w użyciu były dwa herby.

 Herb z postacią św. Małgorzaty  został zatwierdzony przez MSW RP 21 marca 1938 r. (Monitor Polski,nr 88, poz.130)Ostatecznie Miejska Rada Narodowa w Nowym Sączu  uznała w dniu 16 października 1987 r., że obowiązującym odtąd herbem  miasta jest herb z postacią św. Małgorzaty 
Ostatnia zmiana w 2014 r 

                                           ***************************************************


                          Herb powiatuHerb powiatu nowosądeckiego - nawiązuje do historycznego herbu ziemi sądeckiej. Na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym trzy pasy czerwone i trzy złote na przemian. W polu lewym czerwonym dziewięć gwiazd złotych w trzech rzędach po trzy. Herb przyjęty został przez Radę Powiatu 31 maja 1999 r.
Pierwsza wzmianka o herbie ziemi sądeckiej pochodzi z XVI w. Znajduje się w Kronice wszystkiego świata Marcina Bielskiego wydanej w 1551 r. Tak przedstawił ten herb widziany na chorągwi niesionej w 1548 r. na pogrzebie króla Zygmunta Starego:
...szczyt rozdzielny, po prawej stronie dziewięć gwiazd w czer­wonym polu, na drugiej stronie trzy strefy czerwone a trzy żółte....
Herb powiatu jest odmianą herbu ziemi sandomierskiej.

                        ********************
                                                                                               *          *

                       Znaczki pocztowe

 Istnieją  dwa znaczki nadrukowane na kartkach pocztowych
 1992. Cp 1029 - 700 lat Nowego Sącza


1997. Cp 1146- Polsko-Słowacka wystawa  Filatelistyczna
                                        *****************************************************
                          Sandecjana
*************
           PS.

        8 listopada 2017 Poczta Polska S.A wydała znaczek z Nowym Sączem  Fi 4806                                      ****************

Osiedla sądeckie wyznaczone zostały w 1990 r -miasto ma 25 osiedli posiadających własny samorząd,granice,nazwy.

Barskie, Biegonice,Centrum,Chruślice,Dąbrówka, Falkowa, Gołąbkowice,Gorzków,Helena, Kaduk,Kilińskiego, Kochanowskiego,Millenium, Nawojowska, Piątkowa, Poręba Mała, Przetakówka, Stare Miasto, Szujskiego,Westerplatte,Wojska Polskiego, Wólki,Przydworcowe, Zabełcze, Zawada.


Encyklopedia Sądecka

****************************

Oficjalnie osiedla nie posiadają własnych symboli  herbów,logo...

Moje propozycje 
np. Biegonice - postać św. Wawrzyńca z Winną Górą w tle,

Dąbrówka - postać św. Rocha i dąb

Kochanowskiego - herb Korwin którym pieczętował się Jan Kochanowski,

Millenium - piastowski orzeł,

     Kilińskiego -koło wodne i element z herbu KS Sandecja,

        Westerplatte - baretka OW  Virtuti Militari .....


       *****************************************************

                             Następny post ?

        

   
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz